mijazgayin normer mart 13

  Մարդու իրավունքների վերաբերյալ Միավորված ազգերի կազմակերպության սույն ձեռնարկը համառոտ անդրադառնում է մարդու

  իրավունքների ոլորտում Միավորված ազգերի կազմակերպության լիազորություններին, գործիքներին ու մեխանիզմներին: Բոլոր մարդիկ

 օժտված են մարդ արարած լինելու հանգամանքով պայմանավորված մարդկային իրավունքներով և հիմնարար ազատություններով`

 հանուն ազատ ու արժանապատիվ կյանքի:

  norm 2 rd     

      Կից կարող եք ներբեռնել «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին

      կոնվենցիան»։ 

Սույն արձանագրության նպատակն է ստեղծել անկախ միջազգային եւ ազգային մարմինների ազատազրկման վայրեր կանոնավոր այցելությունների համակարգ` խոշտանգումները եւ այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքը կամ պատիժը կանխարգելելու համար։

Կից կարող եք ներբեռնել «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիայի կամընտիր  արձանագրությունը»։ 

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search