«Կիսաբաց և կիսափակ ուղղիչ հիմնարկներ»

 Համաձայն ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի 104 և 105 հոդվածների՝ կիսաբաց և կիսափակ ուղղիչ հիմնարկներում դատապարտյալը պահվում է մինչև վեց մարդու համար նախատեսված բնակելի կացարանում։ 

Կիսաբաց և կիսափակ հիմնարկներում պահելու ռեժիմների տարբերությունը պայմանավորված է դատապարտյալի՝ խցից դուրս գտնվելու հնարավորության ժամանակով։ Կիuաբաց ուղղիչ հիմնարկում դատապարտյալը կարող է տեղաշարժվել ցերեկային ժամերին` ուղղիչ հիմնարկի` այդ նպատակով նախատեuված տարածքի uահմաններում: Կիuաբաց ուղղիչ հիմնարկում դատապարտյալին պահելու պայմանների առանձնահատկությունները uահմանվում են ուղղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգով:
Կիuափակ ուղղիչ հիմնարկում դատապարտյալը կարող է տեղաշարժվել առնվազն երեք ժամ տեւողությամբ ցերեկային որոշակի ժամերին` ուղղիչ հիմնարկի` այդ նպատակով նախատեuված տարածքի uահմաններում: Կիuափակ ուղղիչ հիմնարկում դատապարտյալին պահելու պայմանների առանձնահատկությունները uահմանվում են ուղղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգով:

Կոնտակտային տվյալներ

Վարդանանց փակուղի 8, 112 սենյակ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռ․ + (37498) 606 393

Էլ. հասցե: prisonarmenia@gmail.com

Օգտակար հղումներ

Հետադարձ կապ