Կից կարող եք ներբեռնել Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության Քրեակատարողական Հիմնարկներում պահվող անձանց սննդի օրական միջին չափաբաժինները, հանդերձանքի չափաբաժինները եվ դրանց շահագործման ժամկետները, անկողնային ու հիգիենիկ պարագաների չափաբաժինները եվ դրանց շահագործման ժամկետները սահմանելու եվ հայաստանի հանրապետության կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի n 413-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը

Կից կարող եք ներբեռնել Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության Քրեակատարողական Հիմնարկներում պահվող անձանց տրվող սննդամթերքը մեկը մյուսով փոխարինելու չափաբաժինները, կենցաղային եվ խոհանոցային պարագաների ու սարքավորումների շահագործման ժամկետները հաստատելու մասին որոշումը

Կից կարող եք ներբեռնել Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության քրեակատարողական Ծառայության կապի միջոցների տեսակների, քանակի և կապի ծառայությունների, ինչպես նաև կոմունալ ծախսերի նորմաները հաստատելու մասին որոշումը

Կից կարող եք ներբեռնել Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության Քրեակատարողական Հիմնարկներին արտաբյուջետային միջոցների գանձապետական հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին որոշումը

Կից կարող եք ներբեռնել Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության Քրեակատարողական Վարչությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին որոշում