Դիտորդական խմբի 2014-2015 թվականների գործունեության տարեկան հաշվետվություն

cover 2015 small

    Կից կարող եք ծանոթանալ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական

    հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող

    հասարակական Դիտորդական խմբի  2014-2015 թվականների գործունեության տարեկան հաշվետվությանը։