cover 2015 small

    Կից կարող եք ծանոթանալ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական

    հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող

    հասարակական Դիտորդական խմբի  2014-2015 թվականների գործունեության տարեկան հաշվետվությանը։

report cover 2013    Կից կարող եք ծանոթանալ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական

    հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող

    հասարակական Դիտորդական խմբի 2013 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվությանը։  

2011 2012   Կից կարող եք ծանոթանալ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական

    հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական

   Դիտորդական խմբի 2011-2012 թվականների գործունեության տարեկան հաշվետվությանը 

    գործունեության տարեկան հաշվետվությանը։  

 2009 2010   Կից կարող եք ծանոթանալ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական

    հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական

   Դիտորդական խմբի 2009-2010 թվականների գործունեության տարեկան հաշվետվությանը 

    գործունեության տարեկան հաշվետվությանը։  

2008    Կից կարող եք ծանոթանալ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական

    հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող

    հասարակական Դիտորդական խմբի 2008 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվությանը։