ՀՀ ԱՆ ՔԿՀ  Հասարակական Վերահսկողություն Իրականացնող Հասարակական Դիտորդների Խմբի գործունեության վարքականոններին կարող եք ծանոթանալ կից փաստաթղթում – էթիկայի Նորմեր

Էթիկայի նորմերը փոփոխվել և վերահաստատվել է 2016 թվականի սեպտեմբերի 28-ին։