Group of Public Monitors Implementing Supervision over the Criminal-Executive Institutions and Bodies of the Ministry of Justice of RA

Group of Public Monitors Implementing Supervision over the Criminal-Executive Institutions and Bodies of the Ministry of Justice of RA

Featured News

Մամլո ասուլիս. Ազատազրկվածների պահման պայմանները ՔԿՀ-ներում. չլուծված խնդիրնե՞ ր, թե՞ բարեփոխումներ

Մամլո ասուլիս. Ազատազրկվածների պահման պայմանները ՔԿՀ-ներում. չլուծված խնդիրնե՞ ր, թե՞ բարեփոխումներ

19 January 2018

Հունվարի 19-ին «Մեդիա կենտրոնում» տեղի ունեցավ քննարկում «Ազատազրկվածների պահման պայմանները ՔԿՀ-ներում. չլուծված խնդիրնե՞ ր, թե՞ բարեփոխումներ» թեմայով: Բանախոսներն էին՝ Տիգրան Սահակյան, ՀՀ ԱՆ Քր...

ՀՀ ԱՆ ՔԿՀ-ներում կատարվում են սննդամթերքների փորձաքննություններ

ՀՀ ԱՆ ՔԿՀ-ներում կատարվում են սննդամթերքների փորձաքննություններ

17 January 2018

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը, 2017թ. նոյեմբերի 13-ին, թիվ 17-76 գրությամբ  դիմել է ՀՀ Արդարադատության...

Կին դատապարտյալների առողջական խնդիրները «Աբովյան» ՔԿՀ-ում

Կին դատապարտյալների առողջական խնդիրները «Աբովյան» ՔԿՀ-ում

17 January 2018

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամները 2017 թ.-ի դեկտեմբերին  այցելել են ՀՀ ԱՆ «Աբովյան» ՔԿՀ: Այցելությ...

Տարեվերջյան նիստ

Տարեվերջյան նիստ

26 December 2017

2017 թվականի դեկտեմբերի 15-ին տեղի ունեցավ ՀՀ արդարադատությաննախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակականվերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների Խմբի տարեվերջյանն...

   Կալանավորված անձի անվտանգության ապահովման խնդիրները տեսակցությունների արգելքի առկայության դեպքում

Կալանավորված անձի անվտանգության ապահովման խնդիրները տեսակցությունների արգելքի առկայության դեպքում

11 December 2017

2017 թ.-ի սեպտեմբերի 27-ին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական Դիտորդների խմբի անդամները  այցելել են ՀՀ ԱՆ <<Նուբարաշեն&g...

Հնարավոր բռնություն կալանավորված անձի նկատմամբ ‹‹Նուբարաշեն›› ՔԿՀ-ում: Դիտորդների խմբի գործունեության խոչընդոտում:

Հնարավոր բռնություն կալանավորված անձի նկատմամբ ‹‹Նուբարաշեն›› ՔԿՀ-ում: Դիտորդների խմբի գործունեության խոչընդոտում:

01 December 2017

2017 թ.-ի նոյեմբերի 16-ին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամները թիվ 17-78 հրատապ հաշվետվությամբ դիմել են ՀՀ...

Դատապարտյալը ինքնավնասում է կատարել ‹‹Նուբարաշեն›› ՔԿՀ-ում:   Հարուցվել է քրեական գործ:

Դատապարտյալը ինքնավնասում է կատարել ‹‹Նուբարաշեն›› ՔԿՀ-ում: Հարուցվել է քրեական գործ:

29 November 2017

2017 թ.-ի նոյեմբերի 8-ին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամները թիվ 17-77 հրատապ հաշվետվությամբ դիմել են ՀՀ Ա...

ՀՀ ԱՆ ՔԿՀ-ներում դեռևս անլուծելի է դիետիկ սննդի խնդիրը

ՀՀ ԱՆ ՔԿՀ-ներում դեռևս անլուծելի է դիետիկ սննդի խնդիրը

22 November 2017

2017 թ․-ի մարտի 24-ին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը թիվ 17-21 գրությամբ հարցում է կատարել  ՀՀ արդարադատ...

The Group of Observers was Prohibited from Meeting “Sasna Tsrer” group members

The Group of Observers was Prohibited from Meeting “Sasna Tsrer” group members

03 July 2017

In pursuance to the data circulated in the press, on June 28, 2017 “Sasna Tsrer” group members were subjected to physical violence in the Court of General Jurisdiction of Avan and Nor Nork Administrat...

The problem of sewage and stench on the first floor of “Nubarashen” Penitentiary is solved. Response of the RA Ministry of Justice

The problem of sewage and stench on the first floor of “Nubarashen” Penitentiary is solved. Response of the RA Ministry of Justice

25 May 2017

On April 12, 2017 members of the Group of Public Observers Conducting Public Monitoring in Penitentiary Institutions and Bodies of the RA Ministry of Justice visited RA RA MoJ “Nubarashen” Penitentiar...

The Group of Observers came up with a demand to conduct effective investigation into the causal link of Hrachya Gevorgyan’s death

The Group of Observers came up with a demand to conduct effective investigation into the causal link of Hrachya Gevorgyan’s death

24 May 2017

On April 5, 2017 inmate Hrachya Gevorgyan, who had a number of diseases, died in the RA MoJ “Armavir” Penitentiary. The Group of Observers has repeatedly submitted reports and notes to the...

Cell # 89 at “Nubarashen” Penitentiary needs repairing

Cell # 89 at “Nubarashen” Penitentiary needs repairing

24 May 2017

On January 23, 2017 the members of the Group of Public Observers Conducting Public Monitoring in Penitentiary Institutions and Bodies of the RA Ministry of Justice applied to the RA Ministry of Justic...

Group’s Activities

Monitoring the situation in the penitentiaries is one of the important functions of the civil society. It is conditioned by the fact that closed entities provide greater opportunities for the violation of the rights of individuals held there.

The Group, conducting public monitoring in the penitentiaries and penitentiary bodies under the RA Ministry of Justice, has been functioning since 2004, and the Decree KH-66-N from November 18, 2005 by the RA Minister of Justice approves the charter of the group.

According to the charter, the activity of the public monitoring group is aimed at monitoring the protection of rights of the inmates and persons under the oversight of penitentiary bodies, at improving the working and living conditions for inmates in penitentiaries, if necessary, propose amendments and changes in the Penitentiary Code.

The order by the minister includes requirements to the Group members and other issues related to the formation of the group; it also describes the ways of monitoring and other work-related issues.

Code of Ethics of the Monitoring Group is approved in the group, which defines many principles of routine activity by the monitoring group based on the already existing charter; it also defines the powers and responsibilities of a Group member. This Code of ethics is based on the aforementioned order by the Minister of Justice and in many ways it repeats and thoroughly describes the field of activity of the observer in the group.