ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հոկտեմբերի 28-ի թիվ 1755-Ն Որոշման համաձայն՝ ՀՀ ԱՆ «Կոշ» և«Հրազդան» քրեակատարողական հիմնարկների գործունեությունը 2022 թվականի հունվարի 1-ից դադարելու է, ինչով պայմանավորված նշված հիմնարկներում պահվող ազատությունից զրկված անձինք տեղափոխվում են այլ քրեակատարողական հիմնարկներ։

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը (այսուհետ՝ Դիտորդների խումբ) նշվածի կապակցությամբ հարցում է արել՝ տեղեկանալու 2021 թ․հոկտեմբերի 28-ի դրությամբ նշված քրեակատարողական հիմնարկներում ազատությունից զրկված քանի անձ է պահվել, նրանցից քանիսն են ներգրավված եղել վարձատրվող, իսկ քանիսը չվարձատրվող աշխատանքներում։ Տեղաբաշխումից հետո վարձատրվող և չվարձատրվող աշխատանքներում ներգրավված անձանցից քանիսն են ապահովվել աշխատանքով (և ինչ պայմաններով՝ վարձատրվող, թե չվարձատրվող)։ Ազատությունից զրկված անձանցից քանիսն են ապահովվել աշխատանքով, ովքեր նախկին ՔԿՀ-ում չեն աշխատել։ 

ՀՀ արդարադատության նախարարությունից պատասխան գրությամբ հայտնել են, որ 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ (կոնկրետ ամսաթվով՝ սույն դեպքում հոկտեմբերի 28-ով, տեղեկությունը տրամադրել հնարավոր չէ, քանի որ քրեակատարողական համակարգում հաշվետվությունները վարվում են ամսական կտրվածքով) ՀՀ ԱՆ «Կոշ» քրեակատարողական հիմնարկում պահվել է 62 դատապարտյալ, որոնցից 10-ն աշխատել է տեխնիկատնտեսական սպասարկման վարձատրվող աշխատանքներում, իսկ քրեակատարողական հիմնարկի և դրան հարող տարածքի բարեկարգման առանց վարձատրության աշխատանքներում ներգրավված է  եղել 5 դատապարտյալ:

Կոնտակտային տվյալներ

Վարդանանց փակուղի 8, 112 սենյակ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռ․ + (37498) 606 393

Էլ. հասցե: prisonarmenia@gmail.com

Հետադարձ կապ

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search