ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամները (այսուհետ՝ Դիտորդների խումբ), hամապատասխան ուսումնասիրություններ կատարելու նպատակով, դիմել են ՀՀ արդարադատության նախարարությանը՝ տեղեկանալու, թե ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում հոգեկան առողջության հետ խնդիրներ ունեցող քանի ազատությունից զրկված անձ է պահվում և նշված անձանցից քանիսն է կալանավորված անձ, իսկ քանիսը՝ դատապարտյալ։

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը, հիմք ընդունելով «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված տեղեկությունը, աղյուսակի տեսքով պատասխան գրությամբ ներկայացրել է քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող հոգեկան առողջության հետ խնդիրներ ունեցող ազատությունից զրկված անձանց  վերաբերյալ հետևյալ քանակական տվյալները (31.11.2021թ. դրությամբ)՝ ըստ քրեակատարողական հիմնարկների՝ տեղեկացնելով, որ համապատասխան հաշվետվության տվյալները թարմացվում են ամսական կտրվածքով և ամբուլատոր քարտի և հիվանդության պատմագրի շրջանակներում պացիենտները չեն հաշվառվում՝ ըստ իրենց ունեցած կարգավիճակի։

Կոնտակտային տվյալներ

Վարդանանց փակուղի 8, 112 սենյակ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռ․ + (37498) 606 393

Էլ. հասցե: prisonarmenia@gmail.com

Հետադարձ կապ

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search