ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամները (այսուհետ՝ Խումբ), համապատասխան ուսումնասիրություններ կատարելու նպատակով, ՀՀ արդարադատության նախարարությանը խնդրել են տրամադրել տեղեկույթ 2021 թ. հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում քրեակատարողական հիմնարկներում ազատազրկված անձանց շրջանում արձանագրված մահերի ընդհանուր քանակի, մահվան դեպքերի պատճառների, մահվան դեպքերի կապակցությամբ հարուցված քրեական գործերի, հայտարարված հացադուլների քանակի, փախուստի և փախուստի փորձերի ընդհանուր թվի, ինքնավնասման և ինքնասպանության արձանագրված դեպքերի, դրանց դրսևորման եղանակների և պատճառների, քրեակատարողական հիմնարկների վարչակազմի կողմից ինքնավնասումների և ինքնասպանության դեպքերի առնչությամբ՝ դրանց պատճառները պարզելու, հետագայում նմանատիպ դեպքերը կանխելու նպատակով կատարված ծառայողական քննությունների կամ ուսումնասիրությունների, ինքնասպանություն կատարած անձանց գործերով հարուցված քրեական գործերի, քրեակատարողական ծառայողների պատճառով կամ մեղավորությամբ կատարված (եթե այդպիսիք կան) ինքնավնասման և ինքնասպանության դեպքերի վերաբերյալ։

ՀՀ արդարադատության նախարարությունից պատասխան գրությամբ տեղեկացրել են, որ 2021 թվականի ընթացքում ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում անազատության մեջ պահվող անձանց շրջանում արձանագրվել է․

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամները (այսուհետ՝ Դիտորդների խումբ), հիմք ընդունելով ՀՀ արդարադատության նախարարի 21․ 04․ 2021 թ․ Թիվ 163-Լ հրամանով հաստատված Թիվ 2 հավելվածով սահմանված «Խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի հետ կապված բժշկական զննության արձանագրությունը կազմելու» ուղեցույցը (այսուհետ՝ Ուղեցույց), դիմել են «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին (այսուհետ՝ ՊՈԱԿ)՝ տեղեկանալու, թե որքան է կազմում ՊՈԱԿ-ի անձնակազմի թիվը, նշված անձնակազմից քանի անձ է մասնակցել Խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի հետ կապված բժշկական զննության արձանագրության վերաբերյալ վերապատրաստումներին, որքան անձ կարիք ունի անցնելու վերապատրաստումներ, արդյոք բժշկական զննության արձանագրությունը բոլոր բուժաշխատողներն են կազմում, թե այդ իրավասությամբ օժտված է բուժաշխատողների կոնկրետ խումբ (եթե կոնկրետ խումբ՝ նշել այդ խմբի աշխատակիցների թիվը), արդյոք տվյալ աշխատանքը չի ավելացնում բուժաշխատողի աշխատանքային ծավալը և արդյոք քննարկվել է տվյալ բուժաշխատողների լրացուցիչ վարձատրության հարցը (արդյոք լրացուցիչ վարձատրությունն արդարացված չէ)։

«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ից պատասխան գրությամբ հայտնել են, որ 26․ 01․2022 թ․ դրությամբ ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը 185 է և մինչ օրս Խոշտանգման կամ վատ վերաբերմունքի այլ ձևերի հետ կապված բժշկական զննության արձանագրության վերաբերյալ վերապատրաստումներին մասնակցել է 150 անձ (բժիշկներ, բուժքույրեր/բուժակներ)։

 

Երեկ՝ 2022 թ․ փետրվարի 3-ին, հեռավար ձևաչափով կայացավ ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի (այսուհետ՝ Խումբ) հերթական նիստը։ Նիստին մասնակցում էր Խմբի նախագահը, անդամները և աշխատակազմը։

Խմբի անդամները նիստի ընթացքում քննարկեցին օրապահիկներին, ամենամյա զեկույցին, պլանային այցերին, դրանց արդյունավետ կազմակերպմանը, նոր անդամներ ներգրավվելուն առնչվող, ինչպես նաև  կազմակերպչական որոշ հարցեր։

Խմբի նախագահ Զարուհի Հովհաննիսյանը  բարձր գնահատեց անդամների ակտիվ մասնակցությունը։

 

 

 

Կոնտակտային տվյալներ

Վարդանանց փակուղի 8, 112 սենյակ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռ․ + (37498) 606 393

Էլ. հասցե: prisonarmenia@gmail.com

Հետադարձ կապ

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search