ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամները (այսուհետ՝ Դիտորդների խումբ), hամապատասխան ուսումնասիրություններ կատարելու նպատակով, դիմել են ՀՀ արդարադատության նախարարությանը՝ տեղեկանալու, թե ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում հոգեկան առողջության հետ խնդիրներ ունեցող քանի ազատությունից զրկված անձ է պահվում և նշված անձանցից քանիսն է կալանավորված անձ, իսկ քանիսը՝ դատապարտյալ։

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը, հիմք ընդունելով «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված տեղեկությունը, աղյուսակի տեսքով պատասխան գրությամբ ներկայացրել է քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող հոգեկան առողջության հետ խնդիրներ ունեցող ազատությունից զրկված անձանց  վերաբերյալ հետևյալ քանակական տվյալները (31.11.2021թ. դրությամբ)՝ ըստ քրեակատարողական հիմնարկների՝ տեղեկացնելով, որ համապատասխան հաշվետվության տվյալները թարմացվում են ամսական կտրվածքով և ամբուլատոր քարտի և հիվանդության պատմագրի շրջանակներում պացիենտները չեն հաշվառվում՝ ըստ իրենց ունեցած կարգավիճակի։

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հոկտեմբերի 28-ի թիվ 1755-Ն Որոշման համաձայն՝ ՀՀ ԱՆ «Կոշ» և«Հրազդան» քրեակատարողական հիմնարկների գործունեությունը 2022 թվականի հունվարի 1-ից դադարելու է, ինչով պայմանավորված նշված հիմնարկներում պահվող ազատությունից զրկված անձինք տեղափոխվում են այլ քրեակատարողական հիմնարկներ։

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը (այսուհետ՝ Դիտորդների խումբ) նշվածի կապակցությամբ հարցում է արել՝ տեղեկանալու 2021 թ․հոկտեմբերի 28-ի դրությամբ նշված քրեակատարողական հիմնարկներում ազատությունից զրկված քանի անձ է պահվել, նրանցից քանիսն են ներգրավված եղել վարձատրվող, իսկ քանիսը չվարձատրվող աշխատանքներում։ Տեղաբաշխումից հետո վարձատրվող և չվարձատրվող աշխատանքներում ներգրավված անձանցից քանիսն են ապահովվել աշխատանքով (և ինչ պայմաններով՝ վարձատրվող, թե չվարձատրվող)։ Ազատությունից զրկված անձանցից քանիսն են ապահովվել աշխատանքով, ովքեր նախկին ՔԿՀ-ում չեն աշխատել։ 

ՀՀ արդարադատության նախարարությունից պատասխան գրությամբ հայտնել են, որ 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ (կոնկրետ ամսաթվով՝ սույն դեպքում հոկտեմբերի 28-ով, տեղեկությունը տրամադրել հնարավոր չէ, քանի որ քրեակատարողական համակարգում հաշվետվությունները վարվում են ամսական կտրվածքով) ՀՀ ԱՆ «Կոշ» քրեակատարողական հիմնարկում պահվել է 62 դատապարտյալ, որոնցից 10-ն աշխատել է տեխնիկատնտեսական սպասարկման վարձատրվող աշխատանքներում, իսկ քրեակատարողական հիմնարկի և դրան հարող տարածքի բարեկարգման առանց վարձատրության աշխատանքներում ներգրավված է  եղել 5 դատապարտյալ:

Կոնտակտային տվյալներ

Վարդանանց փակուղի 8, 112 սենյակ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռ․ + (37498) 606 393

Էլ. հասցե: prisonarmenia@gmail.com

Հետադարձ կապ

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search