Կից կարող եք ներբեռնել «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության կապի միջոցների տեսակների, քանակի և կապի ծառայությունների, ինչպես նաև կոմունալ ծախսերի նորմաները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունիսի 16-ի թիվ 896-Ն որոշումը: 

Կից կարող եք ներբեռնել «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներին արտաբյուջետային միջոցների գանձապետական հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի թիվ 693-Ն որոշումը: 

Կից կարող եք ներբեռնել Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարի 2012 թվականի Սեպտեմբերի 27-Ի N 197-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հրամանը

Կից կարող եք ներբեռնել «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կատավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի թիվ 259-Ն որոշումը: 

Կից կարող եք ներբեռնել Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությանքաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին որոշումը 

 

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search