«Կալանավորված և դատապարտված անձանց իրավունքները Հայաստանում» ուղեցույցը կազմել է Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ հկ-ն ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ։

Այն պարունակում է ՀՀ քրեակատարողական համակարգը կարգավորող տեղական և միջազգային հիմնական օրենսդրությունը 2009 թվականի նոյեմբեր ամսվա դրությամբ։

Այս հրապարակումը փոխարինում է 2004 թվականին Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի կողմից հրապարակված «Կալանավորված և դատապարտված անձանց իրավունքները Հայաստանում» ուղեցույցին, որը լայն օգտագործում էր գտել ՀՀ քրեակատարողական համակարգում։

Կից կարեղ եք ծանոթանալ «Կալանավորված և դատապարտված անձանց իրավունքները Հայաստանում» ուղեցույցին: 

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search