Կից կարող եք ներբեռնել «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կատավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի թիվ 259-Ն որոշումը: 

Կից կարող եք ներբեռնել Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությանքաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին որոշումը 

 

Կից կարող եք ներբեռնել Հայաստանի հանրապետության Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնում գործող տեղաբաշխման հանձնաժողովի կազմը և գործունեության կարգը հաստատելու և հայաստանի հանրապետության արդարադատության նախարարի 2005 թվականի ապրիլի 21-ի թիվ քհ-26-ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հրամանը

 

Կից կարող եք ներբեռնել Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների տեսակները, լրակազմերը, ինչպես նաև կալանավորվածների և դատապարտյալների համար մեկ անձի հաշվարկով բնակելի տարածքները սահմանելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարի 2008 թվականի մայիսի 27-Ի թիվ 41-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հրամանը

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search