Կից կարող եք ներբեռնել Հայաստանի հանրապետության Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմնում գործող տեղաբաշխման հանձնաժողովի կազմը և գործունեության կարգը հաստատելու և հայաստանի հանրապետության արդարադատության նախարարի 2005 թվականի ապրիլի 21-ի թիվ քհ-26-ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հրամանը

 

Կից կարող եք ներբեռնել Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների տեսակները, լրակազմերը, ինչպես նաև կալանավորվածների և դատապարտյալների համար մեկ անձի հաշվարկով բնակելի տարածքները սահմանելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարի 2008 թվականի մայիսի 27-Ի թիվ 41-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հրամանը

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search