Կից կարող եք ներբեռնել «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց տրվող սննդամթերքը մեկը մյուսով փոխարինելու չափաբաժինները, կենցաղային և խոհանոցային պարագաների ու սարքավորումների շահագործման ժամկետները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ 961-Ն որոշումը: 

Կից կարող եք ներբեռնել «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության կապի միջոցների տեսակների, քանակի և կապի ծառայությունների, ինչպես նաև կոմունալ ծախսերի նորմաները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունիսի 16-ի թիվ 896-Ն որոշումը: 

Կից կարող եք ներբեռնել «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներին արտաբյուջետային միջոցների գանձապետական հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի թիվ 693-Ն որոշումը: 

Կից կարող եք ներբեռնել Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարի 2012 թվականի Սեպտեմբերի 27-Ի N 197-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հրամանը

Կից կարող եք ներբեռնել «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությանն արտաբյուջետային հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կատավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի թիվ 259-Ն որոշումը: 

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search