Կից կարող եք ներբեռնել «Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության Քրեակատարողական Հիմնարկներում պահվող անձանց սննդի օրական միջին չափաբաժինները, հանդերձանքի չափաբաժինները և դրանց շահագործման ժամկետները, անկողնային ու հիգիենիկ պարագաների չափաբաժինները և դրանց շահագործման ժամկետները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի թիվ 413-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի թիվ 1182-Ն որոշումը: 

Կից կարող եք ներբեռնել «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահվող անձանց տրվող սննդամթերքը մեկը մյուսով փոխարինելու չափաբաժինները, կենցաղային և խոհանոցային պարագաների ու սարքավորումների շահագործման ժամկետները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ 961-Ն որոշումը: 

Կից կարող եք ներբեռնել «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության կապի միջոցների տեսակների, քանակի և կապի ծառայությունների, ինչպես նաև կոմունալ ծախսերի նորմաները հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունիսի 16-ի թիվ 896-Ն որոշումը: 

Կից կարող եք ներբեռնել «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներին արտաբյուջետային միջոցների գանձապետական հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի թիվ 693-Ն որոշումը: 

Կից կարող եք ներբեռնել Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարի 2012 թվականի Սեպտեմբերի 27-Ի N 197-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին հրամանը

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search