Կից կարող եք ներբեռնել Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության Քրեակատարողական Հիմնարկներում պահվող անձանց սննդի օրական միջին չափաբաժինները, հանդերձանքի չափաբաժինները եվ դրանց շահագործման ժամկետները, անկողնային ու հիգիենիկ պարագաների չափաբաժինները եվ դրանց շահագործման ժամկետները սահմանելու եվ հայաստանի հանրապետության կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի n 413-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին որոշումը

Կից կարող եք ներբեռնել Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության Նախարարության Քրեակատարողական Հիմնարկներում պահվող անձանց տրվող սննդամթերքը մեկը մյուսով փոխարինելու չափաբաժինները, կենցաղային եվ խոհանոցային պարագաների ու սարքավորումների շահագործման ժամկետները հաստատելու մասին որոշումը

Կոնտակտային տվյալներ

Վարդանանց փակուղի 8, 112 սենյակ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռ․ + (37498) 606 393

Էլ. հասցե: prisonarmenia@gmail.com

Օգտակար հղումներ

Հետադարձ կապ