Ցուցում N3

Հիմք ընդունելով 2014 թվականի սեպտեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունում անցկացված խորհրդակցության արդյունքները հանձնարարում եմ՝

 • մշտական հսկողություն սահմանել աշխատակիցների կարգապահության և նրանց կողմից կանոնակարգի պահպանման ուղղությամբ,
 • հսկողության տակ պահել քրեակատարողական հիմնարկում ամենշաբաթյա պարապմունքները, բացառել դրանց ձևական բնույթ կրելը,
 • օպերատիվ կերպով միջոցառումներ ձեռնարկել քրեակատարողական հիմնարկի սանիտարահիգիենիկ ոլորտում մեծ ֆինանսական ներդրումներ չպահանջող թերությունները շտկելու ուղղությամբ,
 • հետևողական լինել ջրի, էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի և այլ ռեսուրսների խնայողաբար օգտագործման նկատմամբ,
 • մշտական ուշադրության կենտրոնում պահել մատակարարման, մասնավորապես սննդի մատակարարման գործընթացը,
 • բարձրացնել դատապարտյալների և կալանավորված անձանց հետ տարվող սոցիալական և հոգեբանական աշխատանքների մակարդակը, բացառել դրանց ձևական բնույթը,
 • մշտական հսկողություն սահմանել համաճարակների և սուր վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման աշխատանքների նկատմամբ,
 • առավել մեծ ուշադրություն դարձնել և ուժեղացնել հսկողությունը հանձնուքների ընդունման գործընթացի նկատմամբ՝ բացառելով աշխատակիցների հնարավոր ներգրավվածությունը թմրամիջոցների շրջանառության մեջ,
 • բացառել կողմնակալ վերաբերմունքը և հնարավոր չարաշահումները պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատման, պատժի չկրած մասի կրճատման և հիվանդության պատճառով պատժի կրումից ազատման, քրեակատարողական հիմնարկի բժշկական մաս կամ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Դատապարտյալների հիվանդանոց» քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխման գործընթացներում,
 • քրեակատարողական հիմնարկները մշտապես ապահովել սահմանված չափաբաժինների դեղորայքով,
 • քրեակատարողական վարչության բժշկական սպասարկման բաժնին մշտապես հայտնել հիմնարկի բուժմասում ստացիոնար բուժում ստացող յուրաքանչյուր դատապարտյալի և/կամ կալանավորված անձի մասին:

      Սույն ցուցումի կատարման հսկողությունը դնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության պետի՝ համապատասխան ոլորտները համակարգող տեղակալների վրա:

 ԳԵՆԵՐԱԼ-ՄԱՅՈՐ  ԱՐԹՈՒՐ ՕՍԻԿՅԱՆ

 

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search