In 2016 Hayk Hakobyan graduated from Vanadzor State University , the faculty of law. In 2017 he graduated from “Mkhitar Gosh” Armenian-Russian International University, the faulty of law. Since September 7, 2016 he has been working at Helsinki Citizen’s Assembly Vanadzor as a lawyer. He has participated in numerous trainings, seminars, discussions on human rights, summer schools, as well as in “Vanadzor Legal Clinic” project.

From June of 2017 to June of 2018 he has been enrolled an expert to the Group of Public Observers Conducting Public Monitoring in Penitentiary Institutions and Bodies of the RA Ministry of Justice, representing Helsinki Citizen’s Assembly Vanadzor. Since December of 2018 he is enrolled as a member to the Group of Public Observers Conducting Public Monitoring in Penitentiary Institutions and Bodies of the RA Ministry of Justice, representing Spitak Helsinki Group NGO. 

 

In 2011, Hasmik Haroutyunyan graduated from the Department of Law at the French University in Armenia. In March-June of 2011, she studied at the RA Regional Studies Center.

In 2013, she completed the “Human Rights and Democratization” interdisciplinary Master’s program conducted by the European Studies Center at YSU.

Within the scope of the program, during the September-December of 2012, he studied at the Department of Law of Kiev State University named after Taras Shevchenko.

Since March of 2012, H. Haroutyunyan has been working at the “Protection of Rights without Borders” NGO as an expert-lawyer.

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search