In 2016 Hayk Hakobyan graduated from Vanadzor State University , the faculty of law. In 2017 he graduated from “Mkhitar Gosh” Armenian-Russian International University, the faulty of law.

Since September 7, 2016 he has been working at Helsinki Citizen’s Assembly Vanadzor as a lawyer.

He has participated in numerous trainings, seminars, discussions on human rights, summer schools, as well as in “Vanadzor Legal Clinic” project.

From June of 2017 to June of 2018 he has been enrolled an expert to the Group of Public Observers Conducting Public Monitoring in Penitentiary Institutions and Bodies of the RA Ministry of Justice, representing Helsinki Citizen’s Assembly Vanadzor.

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search