Group of Public Monitors Implementing Supervision over the Criminal-Executive Institutions and Bodies of the Ministry of Justice of RA

Group of Public Monitors Implementing Supervision over the Criminal-Executive Institutions and Bodies of the Ministry of Justice of RA

Featured News

Դիտորդների խումբը հետևողականորեն տեղեկանում է ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող Քովիդ-19 համավարակով պայմանավորված իրավիճակի մասին

Դիտորդների խումբը հետևողականորեն տեղեկանում է ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող Քովիդ-19 համավարակով պայմանավորված իրավիճակի մասին

18 August 2021

 Հաշվի առնելով Հայաստանում Քովիդ-19 համավարակի տարածման շարունակական աճը՝ Դիտորդների խումբն աչալրջորեն հետևում է իրավիճակին և պարբերաբար հարցում է կատարում ՀՀ արդարադատության նախարարությանը՝ տեղ...

Ձեռնարկվում են միջոցառումներ՝ ՔԿՀ-ներում COVID-19 համավարակի տարածումը կանխարգելելու ուղղությամբ. Պարզաբանում է ՀՀ արդարադաության նախարարությունը

Ձեռնարկվում են միջոցառումներ՝ ՔԿՀ-ներում COVID-19 համավարակի տարածումը կանխարգելելու ուղղությամբ. Պարզաբանում է ՀՀ արդարադաության նախարարությունը

06 April 2020

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամները (այսուհետ՝ Խումբ) 2020 թվականի մարտի 31-ին այցելություն են կատարել ՀՀ...

Food for homosexuals is still served in separate conditions

Food for homosexuals is still served in separate conditions

02 April 2020

Group of Public Monitors Implementing Supervision over the Criminal-Executive Institutions and Bodies of the Ministry of Justice of RA (hereafter referred to as Group) noted that the food for homosexu...

2017-18 թթ.-ին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում արձանագրված հացադուլի դեպքերի վիճակագրություն

2017-18 թթ.-ին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում արձանագրված հացադուլի դեպքերի վիճակագրություն

30 April 2019

2018թ․ ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում արձանագրվել է հացադուլ հայտարարելու 430 դեպք, որը 2017թ․ համեմատությամբ ավել է 36-ով։ Այսպես, 2017թ.-ին ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում անձանագրվել է հաց...

Country Reports on Human Rights Practices for 2018, Armenia

Country Reports on Human Rights Practices for 2018, Armenia

12 April 2019

The State Department reported that in 2018 the most significant human rights issues included: harsh and life threatening prison conditions; arbitrary arrest and detention; police violence against jour...

Representatives of the prison monitoring group share the opinion that skills of overcoming psychological stress are also important in their work

Representatives of the prison monitoring group share the opinion that skills of overcoming psychological stress are also important in their work

15 March 2019

On March 1-3, 2019, an outgoing training on conducting monitoring in closed institutions and overcoming professional burn-out was organized for public monitoring group conducting public oversight in t...

The Prison Monitoring group had e meeting with the Minister of Justice Artak Zeynalyan

The Prison Monitoring group had e meeting with the Minister of Justice Artak Zeynalyan

29 August 2018

The representatives of the Public Oversight Group Conducting Oversight over the Penitentiary Institutions and Bodies under the RA Ministry of Justice had a meeting with the RA Minister of Justice Arta...

The Obstacles facing the monitoring group and current problems relating to violation of human rights in penitentiary institutions: Press conference

The Obstacles facing the monitoring group and current problems relating to violation of human rights in penitentiary institutions: Press conference

30 July 2018

After the velvet revolution the ministry of justice sticks to the same position and keeps hindering the group’s activity the same way”, stated Nare Hovhannisyan, member of the public monitoring group...

Prison Monitoring Group participated in a regional conference dedicated to the International Day in Support of Victims of Torture

Prison Monitoring Group participated in a regional conference dedicated to the International Day in Support of Victims of Torture

03 July 2018

On June 26, 2018, the Public Defender of Georgia and the Penal Reform International held a regional conference in connection with the International Day in Support of Victims of Torture. Representative...

Armenia 2017 Human Rights Report

Armenia 2017 Human Rights Report

11 June 2018

The State Department reported that in 2017 the most significant human rights issues included: torture; harsh and life threatening prison conditions; arbitrary arrest and detention; lack of judicial in...

Statistics on the cases of suicide and self-harm recorded in the penitentiary institutions of the RA MoJ from 2011 to 2017

Statistics on the cases of suicide and self-harm recorded in the penitentiary institutions of the RA MoJ from 2011 to 2017

17 May 2018

Cases of suicide From 2011 to 2017, 27 cases of suicide were recorded in the RA MoJ penitentiary institutions. The highest suicide rate (7 cases in each year) was recorded in 2011 and 2016, whereas t...

Statistics on the cases of hunger strike and death recorded in the penitentiary institutions of the RA MoJ from 2011 to 2017

Statistics on the cases of hunger strike and death recorded in the penitentiary institutions of the RA MoJ from 2011 to 2017

16 May 2018

Hunger strike  From 2015 to 2017, 1310 hunger strike cases were recorded in the RA MoJ penitentiary institutions, 531 of which were recorded in 2015, 385 were recorded in 2016 and 394 were...

Group’s Activities

Monitoring the situation in the penitentiaries is one of the important functions of the civil society. It is conditioned by the fact that closed entities provide greater opportunities for the violation of the rights of individuals held there.

The Group, conducting public monitoring in the penitentiaries and penitentiary bodies under the RA Ministry of Justice, has been functioning since 2004, and the Decree KH-66-N from November 18, 2005 by the RA Minister of Justice approves the charter of the group.

According to the charter, the activity of the public monitoring group is aimed at monitoring the protection of rights of the inmates and persons under the oversight of penitentiary bodies, at improving the working and living conditions for inmates in penitentiaries, if necessary, propose amendments and changes in the Penitentiary Code.

The order by the minister includes requirements to the Group members and other issues related to the formation of the group; it also describes the ways of monitoring and other work-related issues.

Code of Ethics of the Monitoring Group is approved in the group, which defines many principles of routine activity by the monitoring group based on the already existing charter; it also defines the powers and responsibilities of a Group member. This Code of ethics is based on the aforementioned order by the Minister of Justice and in many ways it repeats and thoroughly describes the field of activity of the observer in the group. 

Կայքը գործում է «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»
գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ

Հասարակական դիտորդական խումբ © 2016
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են

Search